Menu

ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY, LOKALITA NA KOPCÍCH

2015-2019

Třebíč

vizualizace:
TTS energo s.r.o. Třebíč
vizualizace.tts.cz

V rámci developerského projektu jsou etapově budovány moderní řadové domy v lokalitě Na Kopcích v Třebíči.