Menu

Zásady používání souborů cookie

DISprojekt s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč, IČO 60715227, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15988 (dále také jako „Společnost“ nebo „My“) jako Správce osobních údajů, Vás jako subjekt osobních údajů informuje o níže popsaném shromažďování a zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Společnost zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů údajů vždy na zákonném základě. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Společnosti zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu daných osob.