Menu

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ TRNAVA

2017

 

Řešeným územím je návesní prostor obce Trnava s přilehlým okolím.

Územní studie řeší především prostorové uspořádání a funkční členění veřejného prostranství, koncepční údržbu zeleně, standard povrchů a mobiliáře a zajištění souladu s územně plánovací dokumentací.