Menu

Contact

DISprojekt s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 37
674 01 Třebíč
Česká republika

IČO: 60715227
DIČ: CZ60715227

Společnost Disprojekt s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 15988
Ing. arch. Jaroslav Hobza EN autorizovaný architekt ČKA 02 539, jednatel společnosti (+420) 739 029 520 hobza@disprojekt.cz