Menu

ÚZEMNÍ PLÁN VLADISLAV

Vladislav je obec ležící východně od Třebíče se statusem městyse. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč. První písemná zmínka o obci se nachází v zakládací listině kláštera a pochází z roku 1104. Člení se na tři části: Vladislav, Hostákov a Střížov, v nichž dohromady žije přibližně 1 200 obyvatel.

Stav
Projednávání návrhu územního plánu