Menu

KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA

2019

Třebíč

Rekonstrukce budovy bývalého kina Moravia na nové komunitní centrum, moderní víceúčelové zařízení, ve kterém se budou setkávat členové cílových skupin (osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením) a členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.