Ateliér

DISprojekt s.r.o. je ateliér se sídlem v Třebíči, zabývající se architekturou a urbanismem. Společnost byla založena v roce 1994 jako projekční a dodavatelská firma zejména interiérů komerčního charakteru. Preferující profesní zájmy spolupracovníků, výrazně pozitivní pracovní výsledky a vyhraněné požadavky klientely usměrnily vývoj společnosti ke koncepční urbanisticko-architektonické a stavebně projekční praxi. Technické zázemí, stabilní okruh spolupracovníků a tvůrčí prostředí umožňuje komplexní zpracování koncepčních urbanistických návrhů sídel – územních plánů, jejich rozvojových částí ve formě regulačních plánů, územních studií funkčních lokalit obytných, rekreačních, obchodních a průmyslových, studií a projektů především komerčních a obytných staveb a staveb sociálního charakteru včetně návrhů interiérů.

Profesní zájem kolektivu se profiluje zejména v oblasti urbanismu, územního plánování a koncepčních a projekčních prací při rekonstrukcích a adaptacích staveb. Ateliér je vybaven vyspělou výpočetní a reprografickou technikou, dokumentace jsou zpracovávány v programu Archicad, samozřejmostí je zpracování 3D modelů architektonických i urbanistických návrhů. Pracovníci jsou členy České komory architektů, firma je členem Hospodářské komory Třebíč. 

Ing. arch. Jaroslav Hobza
autorizovaný architekt ČKA 02 539
jednatel společnosti

(+420) 739029520
hobza@disprojekt.cz
Ing. Lukáš Petr
autorizovaný urbanista ČKA 04 323

(+420) 604638107
petr@disprojekt.cz